Stanovení spolehlivosti

Firma SMTplus.CZ ve spolupráci s VUT Brno FEKT, UMEL zajišťuje termomechanické cyklování elektronických sestav i pájených spojů a průběžné, případně následné elektrické a mechanické testy. Společným vývojem bylo realizováno unikátní zařízení pro testování pájených spojů a pro vyhodnocení poruch.V tomto případě mají poruchy charakter různě dlouhých impulsů, které se objevují během cyklování. Proto tyto poruchy zachycují speciální klopné obvody. Pro vybrané aplikace je možno použít cyklování s použitím vyhřívané, nebo chlazené měděné desky. Teplotní cyklování se uskutečňuje pomocí Peltiérových článků. Touto konstrukcí je možno dosáhnout krátkých teplotních cyklů.Tato metoda je vhodná zvláště pro stanovení spolehlivosti součástek SMD.

Pro testování spolehlivosti v rozmezí teplot -40 až 120 °C je možno využít testovací komoru CTS. Tyto testy jsou zvlášť vhodné pro stanovení spolehlivosti polovodičových součástek, pájených spojů a pro umělé stárnutí materiálů. Může se jednat o stanovení spolehlivosti součástek od různých dodavatelů především z Asie.

Pro mechanické testování pevnosti spojů se používá zařízení DAGE. Pájený spoj je pomocí speciální hlavy namáhán na tlak, tah, případně na smyk.

Součástí každého měření je vypracování závěrečné zprávy o měření.